Taimikon raivaus, nuoren metsän hoito

 

Taimikon raivaus

Metsäpalvelu Mika Vartiainen tekee taimikoiden harvennusta, kun puulajista riippuen raivattavan alueen puiden pituus on 3 – 7 metriä. Tuolloin puuston ikä on tyypillisesti hieman yli 10 vuotta. Harvennuksella luodaan halutulle puulajille hyvät kasvuolosuhteet poistamalla kasvamaan jäävien puiden läheisyydestä heinikkoa, vesakkoa, pusikkoa, kilpalevia lehtipuita ja myös huonosti kasvavia istutuspuita. Tavoiteltava tiheys kuuselle on hieman alle 2000 kpl/ha ja männylle voi olla hieman ylikin 2000 kpl/ha. Asiasta tietenkin neuvotellaan asiakkaan kanssa ja noudatetaan hänen metsänhoidolleen asettamia tavoitteita.

 

Nuoren metsän hoito

Kun puuston pituus alkaa lähestyä 10 metriä, niin tällöin puhutaan nuoresta metsästä. Toisinaan jo keskimitaltaan yli 3 metristä puustoa kutsutaan nuoreksi metsäksi mikäli puuston keskivahvuus on riittävän suuri. Tätä 3 metrin minimipituutta käytetään yhtenä kriteerinä muun muassa haettaessa valtiolta tukea nuoren metsän hoidolle.

Nuoren metsän hoitoon Metsäpalvelu Mika Vartiainen tarjoaa apua hoitosuunnitelman tekoon, kustannusarvion laadintaan, tukihakemusten täyttöön, opastusta ja neuvoja niille, jotka haluavat itse tehdä metsänhoidolliset työt sekä ammattitaitoisten metsuriemme työpanosta kaikkeen raivaukseen ja harvennukseen tarvittaessa myös koneellisesti. Tarve nuoren metsän harvennukselle voi syntyä esimerkiksi niin, että taimikon harvennus on aikanaan jäänyt tekemättä tai muusta syystä puusto on selvästi ohutta ja ylitiheää, jolloin parhaatkin puut kärsivät ahtaudesta.

Puuston ollessa hieman yli 10-metristä olisi jo hyvä aika ensimmäiselle harvennukselle. Nuoren metsän harvennuksella saavutetaan entistä elinvoimaisempi ja taloudellisesti arvokkaampi metsä, kun kasvamaan jätetään haluttu pääpuulaji ja parhaat yksilöt. Puiden järeytymisen ohella omistajalle koituu jo ensimmäisiä myyntituloja joko energiapuuna tai kuitupuuna. Osan raivaustähteistä jätämme ravinteiksi metsään.
Nuoren metsän harvennus ja raivaus hinta: 450-900 eur/hehtaari.

Ensiharvennuksessa pyrimme jättämään sekä männyn että kuusen runkoja noin 1000 kpl hehtaarille ja rauduskoivuja hieman vähemmän, toki omistajan toiveita kuunnellen. Seuraava harvennus on tarpeen ehkäpä vasta 20 vuoden kuluttua, jolloin puuston läpimitta 130cm:n korkeudella on jo vähintään 16 cm.

Nuoren metsän hoitoon on haettavissa valtiolta ehtojen täyttyessä niin kutsuttua Kemera-tukea.

 

Ota yhteyttä:

Puh: 0466478965

sahkopalvelu.vartiainen@gmail.com

Lähetä viesti

Metsäpalvelu Mika Vartiainen

Miettiläntie 15, Kuopio

Y-tunnus: 1483178-8

Copyright 2018-2023 © Metsäpalvelu Mika Vartiainen