Taimien istutus, taimikonhoito

 

Taimien istutus hinta 0,23eur/kpl

Metsäpalvelu Mika Vartiainen käyttää vain hyvälaatuisia, terveitä, elinvoimaisia ja metsän viljelyyn soveltuvia taimia. Teemme istutukset tarvittaessa pian maanmuokkauksen jälkeen huomioiden kuitenkin optimiajoituksen, joka useimmiten männylle ja koivulle on kesäkuun alkupuoli ja kuuselle sekä pakkaskäsitellyillä taimilla pidempikin kesäkausi aina syyskuulle asti. Huolehdimme siitä, että taimet toimitetaan taimitarhalta nopeasti istutusalueelle sopivan varjoisaan paikkaan ilman turhaa välivarastointia ja lisäksi vastaamme tarvittaessa taimien päivittäisestä kastelusta.

Mikäli omistajan kanssa ei toisin sovita niin käytämme istutustiheytenä seuraavia suosituksia. Kuusen taimia istutamme hehtaaria kohti 1800 – 2000 kpl, männyn taimia 2000 – 2200 kpl/ha ja koivun taimia (rauduskoivuja) 1600 kpl/ha sopivaan istutussyvyyteen.

 

Taimikonhoito

Meillä on käytössä pääasiassa kaksivaiheinen taimikonhoito, joka kokemuksemme mukaan on osoittautunut toimivaksi ja metsänkasvua edistäväksi. Ensimmäisessä taimikon varhaisperkausvaiheessa teemme ensimmäisen raivauskerran, jolloin poistamme pintakasvillisuutta ja tulevan puuston kasvua häiritsevät ei-toivotut lehtipuut. Jos ilmenee tarvetta, niin tällöin tehdään myös mahdolliset täydennysistutukset. Tämän lisäksi vuotuiset tarkastuskierrokset nuoressa taimikossa tuovat ajoissa esiin mahdolliset hirvieläinten, myyrien ja tuholaishyönteisten aiheuttamat tuhot.

Varhaisperkaus ajoittuu 4 – 6 vuoden päähän istutuksesta, jolloin kuuset ovat noin 1 metrin korkuisia ja männyt hieman lyhyempiä yleensä 0,5 – 1 metrin korkuisia.
Varhaisperkaus hinta: 200-400 eur/hehtaari (4-6 vuoden iässä).

Toinen vaihe on taimikon harvennus. Toisella raivauskerralla Metsäpalvelu Mika Vartiainen suorittaa harvennuksen haluttuun tiheyteen. Harvennuksella tehdään entistä suotuisemmat kasvuolosuhteet hyväkuntoisille puille poistamalla läheltä sekä huonokuntoiset istutetut että ei-toivotut puulajit.

Harvennusvaihe osuu noin 10 – 20 vuoden kohdalle, jolloin kuusen pituus on 3 – 4 metriä ja männyn pituus vaihtelee välillä 3 – 7 metriä. Vastaavasti rauduskoivun pituus on noin 4 – 5 metriä. Pohjois-Suomessa harvennetaan jo hieman aiemmin. Jos taimikko on aikanaan syntynyt siemenkylvöllä, niin poistettavia taimia on yleensä enemmän kuin istutetuissa taimikoissa.
Taimikon raivaus hinta: 350-850 eur/hehtaari (10-20 vuoden iässä).

Metsäpalvelu Mika Vartiainen toimittaa taimikon hoitosuunnitelman, kustannusarvion ja apua valtion myöntämien tukien hakemiseen sekä neuvontaa ja opastusta, jos haluat tehdä hoitotyöt itse. Meidän asiantuntevat metsurimme tekevät tarvittaessa kaikki heinien, vesakoiden, pensaiden ja ei-toivottujen lehtipuiden raivaukset ja vaadittavat harvennukset ammattitaidolla.

Taimikonhoidon kustannukset ovat verotuksessa vähennyskelpoista menoa.

 

Ota yhteyttä:

Puh: 0466478965

sahkopalvelu.vartiainen@gmail.com

Lähetä viesti

Metsäpalvelu Mika Vartiainen

Miettiläntie 15, Kuopio

Y-tunnus: 1483178-8

Copyright 2018-2023 © Metsäpalvelu Mika Vartiainen