Metsän raivaus, tontin raivaus, ennakkoraivaus

 

Tontin raivaus

Metsäpalvelu Mika Vartiaisella on laaja kokemus sekä rakennettujen että vielä rakentamattomien tonttien raivauksista ja suurienkin puiden kaadoista. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellen voidaan tontille jättää tietty määrä arvokkaita luonnontilaisia puita ja mahdollisesti muutakin kasvustoa, jota sitten aikanaan voi täydentää istutuksin. Raivaamme asiakkaan toiveiden mukaan tontilta epäsiistit risukot, ylivuotiset pensaat ja muun ei-toivotun kasvuston.

Paremmasta kaadetusta puutavarasta voi sahauttaa vaikkapa rakennustarpeita. Osasta voimme tehdä niin sovittaessa polttopuita paikan päällä. Kauttamme löytyy tarvittaessa myös ostajia tukki-, kuitu- ja energiapuulle. Olemme myös varautuneet tontin jälkisiivoukseen ja eri materiaalien poiskuljetukseen.

Tontin raivaus hinta 45 eur/tunti tai hehtaaritaksalla sovittaessa.

 

Metsän raivaus

Suoritamme taimikon tai nuoren metsän kasvua haittaavan sellaisen pienpuun poistoa, joka ei kelpaa myyntiin. Samalla tulee raivatuksi aluskasvillisuutta ja haitallista vesakkoa. Näin varmistetaan halutulle puulajille ja parhaille yksilöille hyvät kasvuolot ja osaltaan myös helpotetaan tulevia metsänhoidollisia käsittelyjä. Asiakkaan toiveiden mukaan jätämme sopiviin kohtiin esimerkiksi purojen varsille metsäluonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi joitain tärkeitä lajeja ja yksilöitä.

Ammattitaitoiset ja kokeneet metsurimme käyttävät työssään hyviksi koettuja raivaustyömenetelmiä ja -välineitä.


Ennakkoraivaus

Metsäpalvelu Mika Vartiainen tekee kahdenlaisia ennakkoraivauksia. Päätehakkuiden jälkeisiä uudisaloja olemme runsaasti ja menestyksellä raivanneet ennen tulevia maanmuokkauksia ja siemenkylvöjä tai taimi-istutuksia.

Nuorissa metsissä tulevia harvennushakkuita ennakoiden olemme suorittaneet jo yleensä edellisenä vuonna etukäteen ennakkoraivauksia, jolloin varsinaiset hakkuut aikanaan helpottuvat ja samalla korjuuolosuhteet paranevat sekä työ nopeutuu ja tehostuu.

 

Ota yhteyttä:

Puh: 0466478965

sahkopalvelu.vartiainen@gmail.com

Lähetä viesti

Metsäpalvelu Mika Vartiainen

Miettiläntie 15, Kuopio

Y-tunnus: 1483178-8

Copyright 2018-2023 © Metsäpalvelu Mika Vartiainen